Door het aanhoudende conflict in Irak zijn meer dan 3 miljoen mensen van huis verdreven. Sommigen konden terugkeren, maar de meeste families leven nog steeds in officiële of informele kampen in Irak.

Leder aspect van de samenleving is getroffen door het jarenlange conflict, aldus de Verenigde Naties. De economie heeft een zware klap gekregen en hele gemeenschappen zijn ontwricht of verwoest. Ontheemde kinderen gaan vaak niet naar school en families die geen bestaansmiddelen meer hebben, proberen werk te vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Door het conflict is de landbouwproductie verminderd en is voedsel schaars geworden. Daardoor lopen families een grotere kans op ondervoeding. Veel ziekenhuizen en zorgvoorzieningen zijn beschadigd of verwoest, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. 

WAT WE DOEN

Noodhulp - Families op de vlucht voor het geweld, moeten vaak binnen enkele ogenblikken alles achterlaten. Ze moeten met de hele familie vaak meerdere dagen lopen om veilig gebied te bereiken. Voor families met jonge kinderen, ouderen of invaliden is de reis nog moeilijker en gevaarlijker.

Voor de directe hulp verstrekken we noodpakketten aan ontheemde families, met hygiënemiddelen, onderdakmaterialen en een rantsoen voor de voedselbereiding. Vluchtende families krijgen vaak langere tijd geen medische zorg, daarom hebben we mobiele medische teams opgezet. Deze teams zijn uitgerust om acute en chronische aandoeningen te behandelen en zijn in afgelegen gebieden inzetbaar, waar weinig voorzieningen of gebouwen zijn.

Gezondheidszorg - Medair runt de basiskliniek in een kamp met mensen die uit Hawija gevlucht zijn, een gebied dat nog steeds in handen is van gewapende groepen. Gezondheidszorgvrijwilligers gaan bij de families in de tenten langs om voorlichting te geven over gezondheid en voeding en om direct ondersteuning te bieden.
Wanneer gemeenschappen kunnen terugkeren, komen ze vaak in bijna totale verwoesting terecht. Medair ondersteunt gezondheidsklinieken met medicijnen en medewerkers totdat ze weer op eigen kracht kunnen draaien.

Mobiele medische teams - Wanneer mensen massaal moeten vluchten vanwege geweld, dan wordt de bestaande gezondheidszorg vaak overbelast. Zo wordt het moeilijk voor de mensen om gezondheidszorg te krijgen. Medair zet mobiele medische teams in om mensen te helpen die anders geen gezondheidszorg kunnen krijgen.

Water en sanitatie - Ontheemde families in kale gebouwen, geïmproviseerde tenten en loodsen beschikken niet over geschikte sanitaire voorzieningen en hebben een tekort aan schoon water voor eten en drinken. Medair brengt schoon water en opslagtanks naar de getroffen families en distribueert waterzuiveringstabletten, opslagvaten en hygiënemiddelen voor de gezondheid van de mensen. We helpen sanitaire voorzieningen te repareren of bouwen nieuwe. We gaan bij families langs om hen te leren hoe ze gezond kunnen blijven en ziekten kunnen voorkomen.

Geldhulp - Medair geeft ontheemde families geld voor onderdak en spullen om te overleven, terwijl ze wachten op terugkeer naar huis. 

VERWANTE VERHALEN

WERKEN BIJ MEDAIR